Wat betekent daar in de zin Daar ik hoofdpijn had, ging ik vroeg naar bed?

Daar is hier gebruikt als een voegwoord in de betekenis 'omdat'. Hoewel de hedendaagse woordenboeken het woord in deze betekenis zonder voorbehoud geven, zouden wij het liever niet gebruiken. Daar is in deze betekenis nogal ambtelijk en formeel; het adviesboek Vraagbaak Nederlands (2005) noemt het zelfs 'verouderd, stoffig'.

In oudere teksten treffen we daar in de betekenis 'omdat' vrij veel aan; vroeger was dit wel heel gewoon.