Wat is de juiste afkorting van curriculum vitae?

 

De afkorting van curriculum vitae is cv, met kleine letters en zonder punten.

De meeste afkortingen die letter voor letter worden uitgesproken ('initiaalwoorden') worden op die manier geschreven: cd, pc, gsm, wc, hbo, enzovoort. Punten komen in zulke afkortingen vrijwel nooit voor; hoofdletters af en toe, maar dat zijn vooral (vaak Engelse) vaktermen, een paar ziektenamen en veel eigennamen (ISBN, ADHD, WAO) - en een enkele ingeburgerde Nederlandse uitzondering (EHBO).

Er zijn geen speciale regels voor afkortingen van Latijnse begrippen. Bij sommige Latijnse afkortingen, zoals c.q., NB/N.B. en PS/P.S., is het lastig ze in een bepaalde categorie onder te brengen, maar voor cv geldt dat niet.

Cv is een het-woord. Het is het curriculum vitae, dus ook het cv. In een goed cv of een uitgebreid cv wordt het bijvoeglijk naamwoord niet verbogen.

De afkorting cv heeft nog een betekenis: 'centrale verwarming', zoals in cv-ketel en cv-installatie. Dan is het de cv, vanwege de verwarming, en dus ook een nieuwe cv.

Daarnaast kan cv 'commanditaire vennootschap' en 'coöperatieve vereniging' betekenen. In namen van carnavalsverenigingen komt nogal eens de afkorting CV of C.V. voor.