Hoe breek je woorden met ck erin af, zoals checken en hockey?

Woorden met ck worden volgens de regels halverwege die klank afgebroken. Checken, blackie, chickie, stickie en hockey worden dus afgebroken als: chec-ken, blac-kie, chic-kie, stic-kie en hoc-key

Het is het best om woorden met ck erin als het even kan niet af te breken, maar in hun geheel op de volgende regel te zetten. De afbreking levert namelijk een vreemd woordbeeld op: afbrekingen als chec-ken en hoc-key lijken niet goed bij de uitspraak van deze woorden te passen,

De regel dat in samengestelde woorden wordt afgebroken tussen de samenstellende delen, heeft overigens voorrang. In pick-nick-uitstapje, rock-epigoon, snack-automaat, enz. wordt dus ná de -ck afgebroken.

Ca-shew

Ook het afbreken van woorden met sh levert een vreemd woordbeeld op. Bijvoorbeeld cashew, crashen, finishen, phishing en Washington worden in principe afgebroken als ca-shew, cra-shen, fini-shen, phi-shing en Wa-shington. Breek deze woorden alleen af als het echt niet anders kan.