Welke spelling is juist: burnout of burn-out?

Burn-out, met een streepje, is juist.

Engelse samenstellingen die eindigen op een voorzetselbijwoord, krijgen in het Nederlands een streepje. Het gaat in de praktijk meestal om voorzetselbijwoorden die met een klinker beginnen:

  • in: all-in, drive-in, plug-in, sing-in, sit-in, sleep-in, stand-in
  • off: bake-off, face-off, kick-off, spin-off
  • on: add-on, hands-on, slip-on, strap-on
  • out: black-out, burn-out, buy-out, hand-out, lay-out, time-out
  • over: cross-over, flip-over, fly-over, make-over, stop-over, voice-over, walk-over
  • up: back-up, bottom-up, follow-up, make-up, pick-up, pin-up, push-up, runner-up

Uitzonderingen

De meeste gevallen waarin het voorzetselbijwoord met een medeklinker begint, krijgen volgens de officiële spelling geen streepje: breakdown, countdown, lockdown, meltdown, touchdown, cashback, comebackfeedback, kickbackplayback, pushback. Stand-by en top-down zijn wel met een streepje; wij vinden zelf veelvoorkomende schrijfwijzen als standby en topdown overigens niet gek. Die nemen we dan ook op als varianten in onze Spellingwijzer Onze Taal.

De enige officiële uitzonderingen waarin het laatste woorddeel met een klinker begint, zijn login (en loginnaam e.d.) en pullover. In de Spellingwijzer Onze Taal staan nog een paar gevallen die in de praktijk vaak zonder streepje geschreven worden, zoals backup (en backuppen).

Samenstellingen

Als de woorden met een streepje in een langere samenstelling worden gebruikt, blijft het streepje staan: drive-inwoning, drive-byshootingback-upbestand, bottom-upbenadering, push-upbeha, managementbuy-out. Er mag een extra streepje worden ingevoegd voor de leesbaarheid: drive-in-woning, drive-by-shootingback-up-bestand, bottom-up-benadering, push-up-beha, management-buy-out.