Wat is juist: bijouteriën of bijouterieën ('sieraden van goud of zilver')?

Bijouterieën, met op het eind twee e's en een trema, is juist. In bijouterie ligt de klemtoon op de laatste lettergreep. In dat geval komt er -en achter het woord; op de laatste e komt een trema. Bij woorden op -ie waar de klemtoon niet op de laatste lettergreep ligt, komt in het meervoud alleen een n achter het woord. Vergelijk bijvoorbeeld ook industríé - industrieën (klemtoon op laatste lettergreep van industrie) en bactérie - bacteriën (klemtoon op een-na-laatste lettergreep van bacterie).