Wat is een balkonnade/balkonade en schrijf je het met één n of met dubbel n?

Een balkonnade is een muziekuitvoering vanaf het balkon. Vaak gaat het daarbij om iemand die een instrument bespeelt vanaf een balkon, maar het is ook mogelijk dat er via geluidsboxen muziek te horen is.

Het woord is in 2020 bedacht, tijdens de coronacrisis. Dankzij een balkonnade kunnen groepen mensen tijdens een lockdown, waarbij niemand naar een concert kan gaan, toch genieten van (live)muziek. Balkonnade is ontstaan als een vermenging van balkon en serenade.

De dubbele n is nodig omdat je de o kort moet uitspreken. Balkonade zou rijmen op karbonade, en dat klopt niet. Balkonnade is vergelijkbaar met bijvoorbeeld scheldkanonnade en zuilencolonnade (‘zuilenrij’), waarin je de n ook verdubbelt. Claxonnade, dat ‘lang en hard claxonneren’ betekent, is ook met dubbel n.