Wat is de juiste uitspraak van auto: [auto] of [oto]?

 

Zowel de uitspraak [oto] als de uitspraak [auto] is goed.

Het woord auto is in 1899 voor het eerst in het Nederlands gesignaleerd. Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal zou aan het begin van de twintigste eeuw de uitspraak [oto] het meest zijn gebruikt, onder invloed van de belangrijke rol die Frankrijk toen speelde in de auto-industrie. Wat ook kan hebben meegespeeld, is dat alleen de elite (de adel en de gegoede burgerij) in staat was zich een auto te veroorloven, en de voertaal binnen deze kringen was toen deels nog Frans.

In de loop van de twintigste eeuw is de uitspraak [auto] steeds gebruikelijker geworden, waarschijnlijk op grond van de spelling van het woord. De woordenboeken vermelden beide uitspraakvarianten; [auto] is heel gebruikelijk geworden, maar [oto] is zeker nog niet verdwenen.