Wat is juist: alledrie of alle drie?

Alle drie is juist. Ook bij andere telwoorden wordt de combinatie met alle los geschreven: alle twee, alle tien, alle honderd, enz.

De woorden allebei en allemaal worden wél aaneengeschreven, net als alledaags en (jan en) alleman.