Hoe moet accessoires uitgesproken worden? Als [asseswares] of als [akseswares]?

De uitspraak [asseswares] heeft de voorkeur, al is die uitspraak niet goed verklaarbaar.

Voor de uitspraak van de lettercombinatie -cc- voor een klinker gelden de volgende regels:

  • voor een a, o en u spreken we een [k] uit: accapareren ('in beslag nemen') spreken we uit als [akkapareren], accorderen als [akkorderen] en accu als [akku];
  • voor een e, i en ij is de uitspraak [ks]: accelereren spreken we uit als [aksellereren], accident als [aksident] en accijns als [aksijns].

Maar hoe zit het dan met accessoires? Volgens de bovenstaande regels zouden we [akseswares] moeten zeggen, maar de uitspraak [asseswares] komt (in Nederland) veel vaker voor. De woordenboeken vermelden dan ook beide uitspraakmogelijkheden. [Akseswares] is in België overigens het gewoonst. Waarom [asseswares] in Nederland het gebruikelijkst is, is helaas onduidelijk.