Krijgt het woord aarde altijd een kleine letter, of wordt de aanduiding voor onze planeet ook weleens met een hoofdletter geschreven? En moet er altijd de bij?

De aanduidingen van de hemellichamen aarde, zon en maan worden met kleine letter geschreven. Ze worden dus niet als eigennamen beschouwd, maar als soortnamen (‘gewone’ woorden). Dat aarde, zon en maan als gewone woorden worden gebruikt, blijkt ook uit het feit dat er vaak het lidwoord de voor staat: de aarde, de zon, de maan.

In vaste combinaties staat er geen lidwoord voor aarde: op aardeeen hemel op aardede planeet aarde. In andere gevallen is het weglaten van de niet juist:

  • André Kuipers keek uit naar zijn terugkeer naar de aarde. (niet: naar aarde)
  • Zou alleen de aarde geschikt zijn voor menselijke bewoning? (niet: alleen aarde)

Andere planeten, sterren en manen hebben wel een eigennaam (met een hoofdletter): Mars, Venus, Jupiter, Sirius, Enceladus. Deze namen worden niet gecombineerd met het lidwoord de: een reis naar Mars, unieke foto’s van Jupiter.

In een opsomming van planeten wordt overigens weleens Aarde geschreven, omdat dat er dan consequenter uitziet: Mercurius, Venus, Aarde, Mars. Dat is (ook volgens de officiële spelling) toegestaan. In Moeder Aarde worden twee hoofdletters geschreven, omdat de aarde dan als een persoon wordt voorgesteld.