Wat is het best: aanbevelenswaardig of aanbevelingswaardig?

Het is allebei juist. Alle recente naslagwerken vermelden beide vormen. Ze betekenen allebei ‘zo goed dat je het anderen kunt aanraden’. Aanbevelenswaardig lijkt iets gebruikelijker dan aanbevelingswaardig.

Aanbevelenswaardig is het oudst. Het eerste deel van dit woord bestaat uit het hele werkwoord aanbevelen, waaraan het bijvoeglijk naamwoord waardig is vastgeplakt. Aanbevelingswaardig is echter ook al lange tijd in gebruik. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal noteert in 1864 dat deze variant ook voorkomt. Dit woord bestaat uit het zelfstandig naamwoord aanbeveling en waardig.

Vergelijkbare vormen zijn: afkeurenswaardig, begerenswaardig, beklagenswaardig, benijdenswaardig, betreurenswaardig, bewonderenswaardig, lezenswaardig, lovenswaardig, meldenswaardig, noemenswaardig, prijzenswaardig en wetenswaardig. Naast afkeurenswaardig en bewonderenswaardig zijn ook afkeuringswaardig en bewonderingswaardig juist.

Van woorden op -waardig komen ook varianten op -waard voor, al zijn die minder gebruikelijk. Dat geldt voor alle genoemde voorbeelden hierboven.