Wat is juist: 80-jarig of 80 jarig?

80-jarig, met streepje, is juist. Het geheel vormt een samenstelling. Samenstellingen worden zo veel mogelijk aaneengeschreven, maar tussen een cijfer en de rest van de samenstelling moet een streepje staan.

Ook tachtigjarig is mogelijk. Omdat het getal nu uitgeschreven wordt, is er geen reden om een streepje in te voegen. Bij lage getallen heeft het uitschrijven in letters meestal sterk de voorkeur (achtbaan) en bij hele tientallen vaak ook (tachtigjarig, tachtigmaal). Zie voor de criteria voor het wel of niet uitschrijven van getallen het advies over getallen in letters of cijfers.

Meer voorbeelden van samenstellingen met een cijfer:

 • 1-armig (eenarmig) (de 1-armige bandiet)
 • 1-benig (eenbenig) (een 1-benige voetballer)
 • 1-bloemig (eenbloemig) (een 1-bloemige anjer)
 • 1-cellig (eencellig) (een 1-cellig organisme)
 • 1-daags (eendaags) (een 1-daagse reis)
 • 1-eiig (eeneiig) (een 1-eiige tweeling)
 • 10-tonner (tientonner)
 • 100-ponder (honderdponder)
 • 1000-jarig (duizendjarig) (een 1000-jarig rijk)
 • 12-delig (twaalfdelig) (een 12-delige serie)
 • 12-hoek (twaalfhoek)
 • 12-kops (twaalfkops) (een 12-kops koffiezetapparaat)
 • 12½-jarig (twaalfenhalfjarig, twaalf-en-een-halfjarig) (een 12½-jarig jubileum)
 • 14-daags (veertiendaags) (een 14-daagse vakantie)
 • 16-tallig (zestientallig) (het 16-tallig stelsel)
 • 17e-eeuws (zeventiende-eeuws) (een 17e-eeuws schilderij)
 • 2-persoons (tweepersoons) (een 2-persoons hoeslaken)
 • 2-steens (tweesteens) (2-steens metselwerk)
 • 2-stelig (tweestelig) (een 2-stelige spitvork)
 • 2-talig (tweetalig) (een 2-talige opvoeding)
 • 24-urig (een 24-urige werkweek)
 • 24-uurs (een 24-uurs actie)
 • 25-jarig (een 25-jarig jubileum)
 • 3-baans (driebaans) (een 3-baans snelweg)
 • 3-duims (drieduims) (een 3-duims brandweerslang)
 • 3-koppig (driekoppig) (een 3-koppig monster)
 • 3-voudig (drievoudig) (een 3-voudige draai om de lengte-as)
 • 3e-rangs (derderangs) (een 3e-rangs filmacteur)
 • 36-urig (een 36-urige werkweek)
 • 4-hoofdig (vierhoofdig) (een 4-hoofdige directie)
 • 4-voudig (viervoudig) (een 4-voudig kampioen)
 • 40-urig (veertigurig) (een 40-urige werkweek)
 • 5-jarige (vijfjarige) (een 5-jarige overeenkomst)
 • 6-persoons (zespersoons) (een 6-persoons vakantiehuisje)
 • 65-plusser (vijfenzestigplusser)
 • 7-klapper (zevenklapper)
 • 8-baan (achtbaan)
 • 8-ponder (achtponder)
 • 8-urig (achturig) (een 8-urige werkdag)
 • 80-plusser (tachtigplusser)
 • 9-ponder (negenponder)
 • 90-plusser (negentigplusser)
 • 100-jarig (honderdjarig) (de Honderdjarige Oorlog)
 • 100-jarige (honderdjarige)
 • 100-plusser
 • €20-biljet, €50-biljet
 • D66-fractie
 • laat-17e-eeuws (laatzeventiende-eeuws) (een laat-17e-eeuws kunstwerk)
 • vroeg-19e-eeuws (vroegnegentiende-eeuws) (een vroeg-19e-eeuws kunstwerk)

In combinaties als 2 duizend, 3 miljoen en jaren 80 komt overigens geen streepje, maar een spatie, net als in 1 april. In samenstellingen met die woordgroepen met een cijfer blijft de spatie volgens de officiële spellingregels staan: 2 duizendmetergrens, 3 miljoeneuroprijs, jaren 80-serie en 1 aprilgrap. Voluit geschreven is het: tweeduizendmetergrens, driemiljoeneuroprijs, jarentachtigserie en eenaprilgrap.

Niet officieel, maar wel heel gebruikelijk is het om in de samenstellingen met cijfer een streepje te zetten: 2-duizendmetergrens, 3-miljoeneuroprijs, jaren-80-serie en 1-aprilgrap. Zo wordt namelijk duidelijk dat alle onderdelen deel uitmaken van één woord. In tweeduizendmetergrens, driemiljoeneuroprijs, jarentachtigserie en eenaprilgrap is het invoegen van een streepje weer niet nodig.