Wat is juist: 75ste jaargang, 75-ste jaargang of 75’ste jaargang?

75ste jaargang is juist.

Als een rangtelwoord (zoals eerste, tiende, vijfenzeventigste) als cijfer geschreven wordt, worden de achtervoegsels e, de en ste aan de cijfers vast geschreven. 1e, 10de en 75ste zijn dus juist.

Vóór de achtervoegsels e, de en ste komt nooit een streepje. Dat streepje staat wél in samenstellingen van een cijfer en een ‘echt’ woord (een woord dat ook los kan voorkomen), zoals in een fitte 75-jarige en een 36-urige werkweek.

Bij afleidingen (woorden waarin ten minste één deel niet los kan voorkomen) waarin cijfers voorkomen, is een apostrof juist: een A4’tje, een 6’je, sms’jes. Op zichzelf zou ook 75’ste met apostrof voor de hand liggen, maar er is nu eenmaal voor gekozen om -ste eraan vast te plakken.

Ook 75e, 1e en 10e (met alleen een -e) zijn juist.