Wat is juist: 1ste of 1e?

Zowel 1ste als 1e is goed.

Rangtelwoorden eindigen op -ste of -de, afhankelijk van het getal waar ze bij horen (dit hangt samen met de uitspraak). Voorbeelden: eerste, tweede, achtste, twaalfde, duizendste. Als rangtelwoorden in cijfers worden geschreven, kan dit verschil in uitspraak in de schrijfwijze gehandhaafd worden: 1ste, 2de, 8ste, 12de, 1000ste, enzovoort.

Een alternatief is om in alle gevallen te volstaan met het achtervoegsel -e: 1e, 2e, 8e, 12e, 1000e, enzovoort. Dit heeft als voordeel dat alle getallen dan hetzelfde achtervoegsel krijgen.

In eeuwaanduidingen heeft voluit schrijven licht de voorkeur: zestiende eeuw, negentiende eeuw, twintigste eeuw, eenentwintigste eeuw. Maar ook 16e/16de, 19e/19de, 20e/20ste, 21e/21ste eeuw is mogelijk.

Het achtervoegsel -e, -de of -ste wordt vaak in superscript geschreven (1e, 8ste). Daar is weinig op tegen, maar het is niet makkelijker of duidelijker.