Wat is juist: 12- tot 16-jarigen (met twee streepjes) of 12 tot 16-jarigen (met één streepje)?

12- tot 16-jarigen (met twee streepjes) is juist.

In de woordgroep 12- tot 16-jarigen wordt jarigen samengetrokken: er 'staat eigenlijk' 12-jarigen tot 16-jarigen. Het streepje achter 12 geeft aan dat een deel van de samenstelling 12-jarigen wordt weggelaten. Als er geen cijfers, maar letters worden gebruikt, is twaalf- tot zestienjarigen juist. Ook hier geeft het streepje aan dat een deel van de samenstelling twaalfjarigen is samengetrokken.

Combinaties als 4-2-overwinning en 9-tot-5-mentaliteit zitten iets anders in elkaar: dit zijn in z'n geheel samenstellingen; er wordt bovendien niets samengetrokken. Cijfers worden altijd met een streepje aan het woord gekoppeld waarmee ze een samenstelling vormen. Meer voorbeelden van samenstellingen met een cijfer:

 • 0-1-achterstand
 • 06-nummer
 • 16-hoekig (of: zestienhoekig)
 • 1984-scenario ('scenario waarin de staat geleidelijk verandert in een dictatuur waarin iedereen steeds gecontroleerd wordt')
 • 2-1-overwinning
 • 24/7-service
 • 4-lijnig (of: vierlijnig)
 • 4-4-2-systeem (of: vier-vier-tweesysteem, of: vier-vier-twee-systeem)
 • 49-plusser
 • 5-kantig (of: vijfkantig)
 • 55+-woning
 • 65+-pas
 • 747-toestel
 • 8-vormig (of: achtvormig)
 • 80-jarig (of: tachtigjarig)
 • 9-tot-5-baan (of: negen-tot-vijfbaan, of: negen-tot-vijf-baan)
 • 9/11-theorie