Bij dezen is de oorspronkelijke vorm van deze woordgroep. De n achter deze is een oude naamvals-n. Tegen de ‘afgesleten’ vorm zonder n bestaat volgens de Nederlandse Taalunie “geen bezwaar”. Toch staat in de officiële woordenlijst nog steeds alleen bij dezen.

Bij dezen: ‘hierbij’

Dezen is een oude naamvalsvorm van dit. Je moet bij dezen dus opvatten als bij dit, oftewel ‘hierbij’, ‘bij deze gelegenheid’, ‘met wat ik nu doe’. ‘Bij dezen stuur ik u onze offerte’ betekent zoiets als ‘Met deze handeling, het sturen van dit bericht, stuur ik u ook onze offerte.’

Oude naamvalsvormen slijten in de loop der tijd vaak af. In sommige gevallen krijgt de nieuwe vorm een officieel karakter, vooral als er in de praktijk geen merkbaar uitspraakverschil is. Dat is met bij dezen ook gebeurd. De Nederlandse Taalunie (verantwoordelijk voor de officiële spelling) vermeldt op haar website dat bij deze ook mag. In onze eigen spellinglijst hebben we beide vormen opgenomen.

Nog een paar voorbeelden:

 • Bij dezen laat ik u weten uw uitnodiging graag te accepteren.
 • Bij deze laat ik u weten uw uitnodiging graag te accepteren.
 • Ondergetekende verklaart bij dezen dat hij/zij gerechtigd is een creditcard te gebruiken.
 • Ondergetekende verklaart bij deze dat hij/zij gerechtigd is een creditcard te gebruiken.

Bij deze(n) is tamelijk formeel, maar komt toch geregeld voor.

In dezen / in deze

In dezen is alleen goed mét -n. Het betekent ‘in dit geval’, ‘wat deze zaak betreft’. Het is mogelijk dat in deze ooit goed zal zijn, maar deze ‘afgesleten’ variant is officieel nog steeds onjuist.

 • Haar gedrag in dezen is bewonderenswaardig.
 • Ik ben het in dezen helemaal met u eens.

In dezen is nogal formeel en afstandelijk. ‘Ik heb bewondering voor hoe zij hiermee omgaat’ en ‘Ik ben het op dit punt helemaal met u eens’ zijn voor veel mensen duidelijkere zinnen.

Te dezen / te deze / ten deze

Ook te dezen is alleen goed mét oude naamvals-n achteraan. Te deze en ten deze zijn officieel niet goed. Te dezen betekent ‘hier’, ‘hierbij’, ‘in dit geval’, ‘in dit opzicht’, ‘op dit punt’, ‘wat dit onderwerp betreft’.

 • Artikel 11, 4e lid, is te dezen van toepassing.
 • Aanwezig zijn: de firma X, te dezen vertegenwoordigd door meester Jansen, en firma Y.
 • Haar motieven te dezen zijn onduidelijk.

Te dezen is ook nogal formeel en voor veel mensen onduidelijk. Kies als het even kan voor een andere formulering: ‘Waarom ze dit doet, is onduidelijk.’

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

Namens deze / namens dezen

Namens deze(n) is een ander geval dan combinaties als in dezen en bij deze(n). Het gaat hier namelijk niet om een oude naamvalsvorm. Namens deze is een enkelvoud. Het past in een ondertekening waarin iemand een handtekening zet namens één andere persoon. Het betekent dan ‘uit naam van de genoemde persoon’. Bij namens dezen gaat het om meerdere andere personen namens wie de brief of het document wordt ondertekend. Dan betekent het dus ‘uit naam van de genoemde personen’.

 • R. Jansen, directeur, namens deze, H. de Vries.
 • Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Rotterdam, namens dezen, J. Bokhove.

Voor deze / voor dezen

Voor deze(n) is een variant van namens deze(n). Voor deze is juist als je namens één persoon ondertekent. Voor dezen is goed als je dat voor meerdere mensen doet. Voor betekent hier ‘in de plaats van’.

 • R. Jansen, directeur, voor deze, H. de Vries.
 • Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Rotterdam, voor dezen, J. Bokhove.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!