Zijn zo min mogelijk en zo weinig mogelijk allebei goed? Bestaat er verschil in betekenis?

Zo weinig mogelijk en zo min mogelijk zijn allebei goed. In de praktijk komen zo weinig mogelijk en zo min mogelijk al minstens twee eeuwen door elkaar voor in de betekenis ‘zo weinig als kan’. Bijvoorbeeld:

  • Ik doe het liefst zo weinig mogelijk.
  • Ik doe het liefst zo min mogelijk.
  • Ik probeer zo weinig mogelijk fouten te maken.
  • Ik probeer zo min mogelijk fouten te maken.

Zo min mogelijk legt iets meer nadruk op ‘verminderen’: ‘minder dan eerst’, ‘minder dat je zou verwachten’. Zo weinig mogelijk is net wat neutraler. Dit is echter alleen maar een klein verschil in nuance.

Zo ... mogelijk

In de constructie zo ... mogelijk kun je vrijwel elk bijvoeglijk naamwoord invullen: zo snel mogelijk, zo duidelijk mogelijk, enz. Je kunt ook de onbepaalde telwoorden veel, weinig en min invullen: zo veel mogelijk, zo min mogelijk en zo weinig mogelijk.

Min

Min is een verouderd woord met de betekenis ‘weinig’. Behalve in zo min mogelijk komt het voor in net zomin als, evenmin en niettemin. Min betekent van oudsher onder andere ‘klein’ of ‘gering’ (denk aan de zin ‘Daar moet je niet te min over denken’) en ‘gemeen’ (‘Het is een minne kerel’).

In de uitdrukking min of meer betekent min ‘minder’. Min was van oorsprong een vergrotende trap, maar deze functie is overgenomen door minder.