Waar komt zo gewonnen, zo geronnen vandaan en wat betekent het?

Met zo gewonnen, zo geronnen wordt bedoeld dat je datgene wat je verdiend hebt vaak snel weer kwijt bent. Het wordt vaak gezegd van iets wat je zonder veel moeite hebt gekregen: je raakt het vaak net zo gemakkelijk weer kwijt.

Geronnen betekent hier letterlijk zoveel als 'weggevloeid'. Het is het voltooid deelwoord van het werkwoord rinnen, dat als hoofdbetekenis 'stromen, vloeien' had. Geronnen komt in de standaardtaal alleen nog maar voor in de uitdrukking zo gewonnen, zo geronnen