Wat is juist: 'Zij dagvaart het roddelblad' of 'Zij dagvaardt het roddelblad'?

'Zij dagvaardt het roddelblad' is juist. Het hele werkwoord is dagvaarden ('oproepen om voor het gerecht te verschijnen'). Dagvaarden is afgeleid van het Middelnederlandse dachvaert, dat eigenlijk 'dagreis, tocht' betekende, en later 'de dag waarop een rechtszitting zal plaatsvinden'. Wie zij dagvaart schrijft, gaat uit van een werkwoord dagvaren, en dat is niet juist.

De stam van dagvaarden is dagvaard. De d van de stam komt in elke vervoeging terug:

  • Ik dagvaard het roddelblad!
  • Zij dagvaardt haar werkgever.
  • Zij dagvaarden hun werkgever.
  • Hij dagvaardde het roddelblad al eens in 2014.
  • Vorig jaar dagvaardden zij hun werkgever.
  • Zij heeft het roddelblad gedagvaard.
  • Het roddelblad is gedagvaard.
  • Er is maar een mogelijkheid: dagvaard het roddelblad!
  • Het gedagvaarde roddelblad is veroordeeld.