Wat is het verschil tussen ziekteverlof en ziekteverzuim? Kun je bijvoorbeeld zeggen: 'Ik ga met ziekteverzuim?'

Van Dale (2005) vermeldt bij ziekteverlof: "verlof wegens ziekte: op het hoogtepunt van de kabinetscrisis ging de minister met ziekteverlof". Bij ziekteverzuim staat: "het afwezig-zijn op het werk door ziekte: in het algemeen is er een correlatie tussen de arbeidsverhoudingen in een bepaald bedrijf en het ziekteverzuim".

Ziekteverlof wil zeggen dat iemand van zijn werkgever verlof heeft gekregen wegens ziekte. Ziekteverzuim is een wat abstracter begrip; het betekent 'het wegblijven van het werk wegens ziekte'. Het wordt vaak uitgedrukt in een percentage van het geheel: 'Het ziekteverzuim bij ons bedrijf is 4%'.

Juist is dus 'Ik ga met ziekteverlof' en niet 'Ik ga met ziekteverzuim'.