Bedrijven geven weleens een winstwaarschuwing, maar kan dat niet beter verlieswaarschuwing heten?

Als bedrijven een winstwaarschuwing verspreiden, wil dat zeggen dat ze verwachten dat de winst lager zal zijn dan van tevoren was gedacht. Het gaat dus niet per se om een aankondiging van een verlies, maar om het naar beneden bijstellen van een eerder gegeven winstverwachting.

Winstwaarschuwing betekent niet meer dan 'een waarschuwing op het vlak van de winst'. Vergelijkbaar gevormde woorden zijn windwaarschuwing en weeralarm.