Is het verplicht in ‘Wij betreuren het dat Louise is vertrokken’?
 

Nee, deze zin is ook goed zonder het: ‘Wij betreuren dat Louise is vertrokken.’

In ‘Wij betreuren het dat Louise is vertrokken’ heeft het de functie van ‘voorlopig lijdend voorwerp’. Bij veel werkwoorden die uitdrukken hoe we over iets denken, komt zo’n voorlopig lijdend voorwerp voor. Bijvoorbeeld:

  • Wij waarderen (het) dat u zo goed met ons meedenkt.
  • Wij respecteren (het) dat u niet alles zomaar voor waar aanneemt.

Er bestaat in de zin ‘Wij betreuren (het) dat Louise is vertrokken’ wel een licht betekenisverschil tussen de versie mét en de versie zónder het. De versie mét het drukt uit dat Louises vertrek al bekend verondersteld wordt bij de gesprekspartner. In de variant zonder het is dat niet zo. Dit verschil is echter subtiel en komt in het alledaagse taalgebruik zelden tot uiting.