De regio rond Schagen, Hoorn en Enkhuizen in Noord-Holland, is dat Westfriesland of West-Friesland? En spreekt men er Westfries of West-Fries?

De regio heet West-Friesland. Er wonen West-Friezen, de taal is West-Fries en ook het bijvoeglijk naamwoord is West-Fries.

In het algemeen krijgen combinaties van een aardrijkskundige naam en een bijbehorende windrichting twee hoofdletters en een koppelteken: Noord-Holland, Zuidwest-Nederland. Dat geldt ook voor afgeleide vormen, zoals Noord-Hollanders en Oost-Duitse. Voor West-Fries(land) geldt geen uitzondering.

Bij West-Friesland kun je ook denken aan 'het westen van de provincie Friesland/Fryslân'. Als uit de context niet direct blijkt om welk gebied het gaat, is het verstandig om duidelijk te maken wat er precies bedoeld wordt.

Vanwege een spellingregel die tot 1996 gold, zijn er nog wel eigennamen met Westfries: de Westfriese Omringdijk, het Westfries Genootschap (vergelijk het Noordhollands Dagblad).