Wat is juist: 'Hoe je het ook went of keert: jij had beter moeten weten' of 'Hoe je het ook wendt of keert: jij had beter moeten weten'?

'Hoe je het ook wendt of keert: jij had beter moeten weten' is juist. In de uitdrukking hoe je het ook wendt of keert ('hoe je het ook bekijkt') komt het werkwoord wenden voor, en niet wennen. Aan de stam wend moet een t worden toegevoegd: je wendt. In een zin als 'Ach ja, je went overal aan, ook aan te dik zijn' is wennen natuurlijk wel juist (stam wen + t).

Hoe je het ook went of keert is een fout die vaak voorkomt; in grofweg een kwart van de keren dat de uitdrukking op internet gebruikt wordt, doet de schrijver het fout.

Wenden en keren betekenen allebei 'draaien'. Door de werkwoorden samen te gebruiken in de uitdrukking, ontstaat de bijbetekenis 'telkens draaien', of – zoals het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) het noemt – "een intensieve en/of iteratieve ['herhaalde'] handeling".

Vergelijkbaar met wenden en keren is wikken en wegen. Wikken en wegen betekenen allebei 'wegen'; de combinatie wikken en wegen betekent 'telkens weer afwegen', 'de voors en tegens uitgebreid nagaan'.