'Welk van deze auto's is van jou?' Moet welk hier niet welke zijn?

Nee, er bestaat in deze zin keuzevrijheid tussen welk en welke. Dat komt doordat welk hier gevolgd wordt door een nabepaling met van + zelfstandig naamwoord. In dit soort constructies kan welk altijd gebruikt worden als het op een enkelvoud slaat, ook als het zelfstandig naamwoord waarop het betrekking heeft een de-woord is. Naast 'Welke van deze auto's is van jou?' is dus ook 'Welk van deze auto's is van jou?' correct.

Eigenlijk zou naar het de-woord auto met de verbogen vorm welke verwezen moeten worden. De regel is immers dat het vragend voornaamwoord welk(e) geen buigings-e krijgt als het betrekking heeft op een het-woord in het enkelvoud (welk autootje, welk boek), en dat in andere gevallen alleen welke juist is: welke auto (de-woord), welke boeken (meervoud).

In deze voorbeelden is welk(e) bijvoeglijk gebruikt: het staat direct voor het zelfstandig naamwoord waar het bij hoort. Het kan echter ook zelfstandig gebruikt worden. In dat geval staat het zelfstandig naamwoord waarnaar het verwijst veelal in de voorafgaande (deel)zin. Bijvoorbeeld: 'Je hebt op vakantie twee boeken gelezen; welk was het mooist?' en 'Er staat een hele rij auto's; welke is nu van jou?' Ook hier is alleen welke juist als er naar een de-woord wordt verwezen. De welk(e) van-constructie is een uitzondering; daarin is ook welk mogelijk.