Wat is het best: wat betreft of voor wat betreft?

 

Wat betreft krijgt doorgaans de voorkeur, maar voor wat betreft kan ook.

Voor wat betreft werd lange tijd als een vertaling van het Franse en/pour ce qui concerne gezien, en daarom als gallicisme afgekeurd. Maar Van Dale (2005) vermeldt wat betreft en voor wat betreft naast elkaar, zonder op- of aanmerking. Koenen (2006) geeft het voorbeeld voor wat betreft de financiën. Dat wat betreft toch meestal de voorkeur krijgt, komt vooral doordat voor als overbodig wordt gezien in deze uitdrukking; wat betreft is duidelijk genoeg. Voor wat betreft wordt door sommigen daardoor als omslachtig gezien. Jan Renkema keurt voor wat betreft zelfs nog zonder meer af in zijn Schrijfwijzer. De Nederlandse Taalunie keurt voor wat betreft niet af, maar waarschuwt wel dat deze uitdrukking tot taalkritiek kan leiden.

Wat betreft werd overigens ook lange tijd afgekeurd. Er moest namelijk altijd iets tussen wat en betreft staan: wat de vakantie betreft (en niet: wat betreft de vakantie). De redenering daarachter was: wat ... betreft is vergelijkbaar met wat ... aangaat. Wat aangaat de vakantie is niet juist, dus wat betreft de vakantie zou ook niet mogen. Wat betreft fungeert echter al enige tijd als vaste eenheid; 'Wat betreft de vakantie: laten we maar weer naar Frankrijk gaan' is tegenwoordig voor bijna alle taalgebruikers een prima zin.

In zinnen als 'Wat betreft de vakantie nog even dit: geen strand alsjeblieft' kan wat betreft ook vervangen worden door betreffende. Van Dale geeft het voorzetsel betreffende het label 'formeel'; als betekenissen worden vermeld: 'ten opzichte van', 'wat betreft', 'aangaande', 'nopens' en 'omtrent'.

Taalkundige Peter-Arno Coppen wijdde ooit een column aan (voor) wat betreft, waarin hij laat zien dat voor in voor wat betreft wel degelijk een functie heeft.