Wat is het best: 'Hij verschool zich in de bosjes' of 'Hij verschuilde zich in de bosjes'?

Zowel verschool als verschuilde is juist.

Al in 1954 vermeldde het officiële Groene Boekje bij verschuilen naast verschool de vervoeging verschuilde. In latere uitgaven is dat zo gebleven. Hoewel verschool nog steeds gebruikelijker lijkt, is verschuilde intussen zo ingeburgerd geraakt dat u het gerust kunt gebruiken. Bijvoorbeeld:

  • De kinderen verscholen/verschuilden zich achter de bank.
  • Ze verschool/verschuilde zich achter haar manager, die de opdracht zou hebben gegeven.