Wanneer gebruik je het enkelvoud verkiezing en wanneer het meervoud verkiezingen?

In het algemeen is het meervoud verkiezingen het gebruikelijkst. Zo kun je verkiezingen uitschrijven of houden, en heb je het meestal over Tweede Kamerverkiezingen, Provinciale Statenverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen. Het enkelvoudige verkiezing hoort vaak bij het kiezen van één persoon.

Het is al heel lang zo dat het meervoud verkiezingen beduidend vaker voorkomt dan het enkelvoud verkiezing. Waarschijnlijk komt dat doordat je op verschillende manieren aan iets meervoudigs kunt denken: meerdere mensen die verkozen worden of meerdere plaatsen waar tegelijk verkiezingen worden gehouden (wat voor alle soorten raads- en parlementsverkiezingen geldt), of zelfs enkele soorten verkiezingen tegelijk. Maar hoewel bijvoorbeeld Tweede Kamerverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen daarmee goed verklaard kunnen worden, is het ook wel mogelijk om te spreken van 'de Tweede Kamerverkiezing' en 'een gemeenteraadsverkiezing'.

Een geval waarin het enkelvoud lang niet ongebruikelijk is, is burgemeestersverkiezing; er wordt immers maar één persoon tot burgemeester verkozen. Ook in een missverkiezing wordt er één miss verkozen. (Dat presidentsverkiezingen dan weer vele malen gebruikelijker is dan presidentsverkiezing, komt wellicht doordat we het woord vooral uit Amerika kennen, waar elke staat zijn eigen verkiezing heeft.)

In de praktijk is verkiezingen ook het algemene woord geworden voor het gehele evenement dat daaromheen plaatsvindt: verkiezingen houden, verkiezingen uitschrijven, de eerste democratische verkiezingen, vervroegde verkiezingen, enzovoort. In samenstellingen is - net als bij andere woorden op -ing - het enkelvoud gangbaar; denk bijvoorbeeld aan verkiezingscampagne en verkiezingsuitslag.