Is verassing goed in 'Dat was nog eens een verassing!'?

Nee, alleen 'Dat was nog eens een verrassing!' is juist, want ongetwijfeld is hier bedoeld: 'Dat was pas een surprise/prettige onverwachte gebeurtenis!'

Verassen/verassing in plaats van verrassen/verrassing is niets meer dan een typfout die vaak voorkomt. In de Onze Taal-rubriek 'Ruggespraak' (een maandelijkse verzameling onbedoeld grappige taaluitingen) zijn in de loop van de jaren heel wat 'verassingsgevallen' terechtgekomen, omdat het wegvallen van de r tot dubbelzinnigheid kan leiden ('Opa verast door kleinkinderen').

Bij verassen vermeldt Van Dale (2005): “in as doen overgaan, (...) (chemie) verbranden tot zuivere as overblijft, die bij voortgezet gloeien geen gewichtsverlies meer ondergaat (...); (in ’t bijzonder) (met betrekking tot een lijk) verbranden, cremeren”. Omdat verassing en verassen bestaande woorden zijn, waarschuwen spellingcontroles niet als verassen en verassing worden ingetypt terwijl verrassen en verrassing bedoeld zijn. Bij de meeste andere veelvoorkomende tikfouten, zoals 'onstaan' in plaats van ontstaan, 'abbonee' in plaats van abonnee en 'manderijn' in plaats van mandarijn geeft de spellingcontrole gelukkig wel een seintje.

Als u twijfelt over de spelling van de verleden tijd van verrassen, lees dan het advies over de zin 'Titia verraste Tim met dertig rode rozen.'