Wat is het verschil tussen veel en vele? Is het 'Zij heeft veel boeken gelezen' of 'Zij heeft vele boeken gelezen'? 

Er is een klein gebruiksverschil tussen veel en vele. Veel is een algemenere aanduiding, waarmee meestal naar een geheel (of een groep) wordt verwezen. Vele legt meer de nadruk op de afzonderlijke personen/zaken.

Over het algemeen is veel de gewone vorm: 'Zij heeft veel boeken gelezen' ('het aantal gelezen boeken is groot'). 'Zij heeft vele boeken gelezen' is ook mogelijk, maar deze zin heeft wel een tamelijk formeel karakter. Vele boeken lijkt bovendien eerder te slaan op een telbare hoeveelheid, waarbij je sterker aan de afzonderlijke boeken denkt ('zij heeft allerlei boeken gelezen').

Meer voorbeelden:

  • Veel automobilisten staan dagelijks in de file. (een grote groep automobilisten)
  • Vele automobilisten dienden een klacht in bij de ANWB. (allerlei afzonderlijke automobilisten)
  • Ze heeft nog veel zegels nodig om haar boekje vol te krijgen. (een flink aantal zegels)
  • Armoede heeft vele gezichten. (veel verschillende gezichten)
  • Er zijn veel redenen om trots te zijn op ons land. (een groot aantal redenen)
  • Er zijn vele redenen waarom werknemers ontslag nemen, maar irritatie over leidinggevenden wordt vaak genoemd. (veel verschillende redenen)

Het verschil tussen veel en vele is overigens subtiel. Het is dus geen onderscheid dat aangehouden móét worden; vaak gaat het vanzelf.