Wat is juist: vandalist of vandaal?

Beide woorden zijn juist, maar vandaal is veel gebruikelijker.

Een Vandaal is oorspronkelijk een 'lid van de Vandalen', een Germaanse stam die in de vijfde eeuw Rome plunderde. Het zelfstandig naamwoord vandalisme is rond 1793 voor het eerst gebruikt door Grégoire, bisschop van Blois. Hij gebruikte het in een rapport over de verwoestingen in bibliotheken en monumenten door het Parijse 'gepeupel' tijdens de Franse Revolutie. Waarschijnlijk vergeleek bisschop Grégoire de vernielzuchtige Parijzenaars met de Germaanse Vandalen. Later hebben vandalisme en vandaal een algemenere betekenis gekregen.

De opkomst van het woord vandalist is goed te verklaren. Van woorden die op -isme eindigen, leiden we vaak een woord af op -ist om een mannelijk persoon mee aan te duiden. Denk bijvoorbeeld aan socialisme - socialist, fortuynisme - fortuynist en minimalisme - minimalist. Vandalisme - vandalist past mooi in dit rijtje. Vandalist werd vroeger als 'fout' gezien, maar tegenwoordig niet meer.