Wat is juist: vandaag de dag of vandaag aan de dag?

Vandaag de dag en vandaag aan de dag zijn allebei juist, maar vandaag de dag is veruit het gebruikelijkst. Vandaag aan de dag lijkt sterk op zijn retour te zijn.

Vandaag (aan) de dag wordt meestal gebruikt in de betekenis 'tegenwoordig': 'Vandaag (aan) de dag moet je een smartphone hebben om erbij te horen.' Maar vandaag (aan) de dag komt ook weleens voor in zinnen als 'Het is vandaag (aan) de dag honderd jaar geleden dat het bedrijf werd opgericht.' Het heeft dan de betekenis 'op deze dag', 'precies vandaag'.

In Vlaanderen komt een vergelijkbare uitdrukking voor: de dag van vandaag ('tegenwoordig'), bijvoorbeeld in: 'Wat de mensen allemaal niet uitpeinzen de dag van vandaag ...' Dit wordt gezien als een gallicisme, een vertaling van het Franse au jour d'aujourd'hui.