‘Vanaf de vierde voorstelling is de kortingsregeling van toepassing.’ Is de kortingsregeling al van toepassing bij de vierde voorstelling, of pas bij de vijfde?

Bij de vierde. Vanaf betekent ‘te beginnen met/bij’ of ‘met ingang van’. De reeks die wordt ingeleid met vanaf begint met het woord er direct na - in dit geval dus de vierde voorstelling.

Andere voorbeelden van het gebruik van vanaf:

  • Vanaf 25 september gelden de nieuwe maatregelen. (= 25 september is de eerste dag dat de maatregelen gelden.)
  • Vanaf morgen ben ik drie weken op vakantie. (= Morgen is de eerste dag van mijn vakantie.)
  • Kinderen vanaf twaalf jaar moeten bijbetalen. (= Tot en met hun elfde hoeven ze niet bij te betalen.)
  • Vanaf groep 5 behoor je tot de bovenbouw. (= Groep 5 hoort ook bij de bovenbouw.)