'Vanaf de vierde voorstelling is de kortingsregeling van toepassing.' Is de kortingsregeling al van toepassing bij de vierde voorstelling, of pas bij de vijfde?

Bij de vierde. Vanaf betekent volgens de woordenboeken 'te beginnen met/bij' of 'met ingang van'. Koenen omschrijft vanaf als "van de te noemen plaats of tijd af te rekenen (...) vanaf mijn tiende jaar". Volgens beide definities begint de reeks die wordt ingeleid door vanaf met het genoemde, in dit geval de vierde voorstelling.

Andere voorbeelden van het gebruik van vanaf:

  • Vanaf morgen ben ik drie weken op vakantie. (= Morgen is de eerste dag van mijn vakantie.)
  • Kinderen vanaf twaalf jaar moeten bijbetalen. (= Tot en met hun elfde hoeven ze niet bij te betalen.)
  • Vanaf groep 5 behoor je tot de bovenbouw. (= Groep 5 hoort ook bij de bovenbouw.)