Is er verschil tussen uitwijden en uitweiden?

Ja: uitwijden betekent ‘wijder maken, worden’ en uitweiden ‘uitvoerig bespreken’. In de praktijk wordt bij die laatste betekenis ook vaak uitwijden geschreven, maar dat is onjuist.

In uitwijden, dat zelden gebruikt wordt, zit het woord wijd. Veel mensen denken dat dat ook zo is in uitweiden, een gedachte die gemakkelijk leidt tot de verkeerde schrijfwijze. Dit is overigens geen nieuw verschijnsel; al in de negentiende eeuw werd gediscussieerd over de juiste spelling van dit werkwoord, en al in de achttiende eeuw kwam de schrijfwijze uitwijden voor in de betekenis ‘uitvoerig bespreken’. Maar uitweiden is afgeleid van weide: de oorspronkelijke betekenis is ‘buiten de weide voedsel zoeken’. Daaruit is de figuurlijke betekenis ‘van de hoofdzaak afdwalen’ ontstaan, die weer geleid heeft tot 'uitvoerig bespreken'.

Juist zijn dus:

  • Door de verkeerde behandeling is de jurk uitgewijd.
  • Door de hitte wijdden de buizen uit.
  • De leraar weidde enthousiast uit over het muziekproject.
  • Tijdens de vergadering werd uitgeweid over de aanleg van een glasvezelnetwerk.