Moet het persoonlijk voornaamwoord u met een hoofdletter geschreven worden?
 

Nee, u krijgt een kleine letter. Dat geldt ook voor het bezittelijk voornaamwoord uw.

In speciale gevallen is een hoofdletter op een andere plaats dan aan het begin van een zin wel mogelijk. Dan moet U of Uw wel verwijzen naar iemand die volgens de schrijver veel eerbied toekomt. Dat kan bijvoorbeeld de koning zijn, of God. In de volgende zinnen kan (niet: moet) dus een hoofdletter worden gebruikt:

  • Grote God, wij loven U.
  • Schenk ons Uw Heilige Geest.
  • Majesteit, wij heten U en de Uwen van harte welkom.