Als je over Turkse vrouwen spreekt, kun je dan de Turksen zeggen?

Ja, dat is in principe mogelijk. Toch klinkt Turksen vreemd; Turkse vrouwen heeft daarom de voorkeur.

Het Morfologisch Handboek van het Nederlands vermeldt dat we vrouwelijke geografische persoonsnamen (Griekse, Balinese, Nederlandse, Amerikaanse, enz.) "niet of slechts heel moeizaam" in het meervoud kunnen gebruiken. Het eventuele meervoud vormen we met -en (Grieksen, Balinesen, Nederlandsen, Amerikaansen, enz.).

Bij vrouwelijke persoonsaanduidingen als scholiere, acrobate en rivale komt overigens zowel het meervoud met -n als met -s voor, maar alleen het s-meervoud maakt duidelijk dat het om vrouwen gaat.