Wat wordt bedoeld met een Turkse Nederlander dan wel een Nederlandse Turk?

Doorgaans betekenen combinaties als Turkse Nederlander dat iemand in Nederland woont en (waarschijnlijk) ook de Nederlandse nationaliteit heeft, maar wel van Turkse afkomst is. Bij een Nederlandse Turk is dat andersom: die woont in Turkije maar is afkomstig uit Nederland, of heeft in elk geval Nederlandse wortels. Het eerste woord geeft dus de afkomst aan, het tweede het land waar iemand woont.

Net zo is 'an Englishman in New York' een Britse Amerikaan; een Joodse Duitser is een Duitse burger van Joodse afkomst; een Marokkaanse Belg is een inwoner van België die Marokkaanse wortels heeft.

In sommige gevallen zijn zulke omschrijvingen verwarrend; zo kan een Italiaanse Zwitser een Italiaan van afkomst zijn die nu in Zwitserland woont, maar er kan ook een Zwitser mee bedoeld worden die in het Italiaanstalige deel van het land woont.

Als iemand twee nationaliteiten heeft, bijvoorbeeld de Turkse en de Nederlandse, is de duidelijkste formulering: 'Hij heeft de Nederlandse en de Turkse nationaliteit.' In de praktijk komen ook combinaties voor als 'Hij is iemand met een Turks-Nederlandse nationaliteit', maar dat vinden wij minder duidelijk. Dit suggereert namelijk dat het om één nationaliteit gaat (die een combinatie is van Turks en Nederlands), terwijl het strikt genomen om twee nationaliteiten gaat.