Kun je zeggen: 'Trots en blij zijn wij met de geboorte van ...'?

Ja, dat is mogelijk. Het is zelfs een heel gebruikelijke formulering. Deze zin drukt uit dat je trots en blij bent, en dat dit komt doordat je kind geboren is.

Grammaticaal zit deze zin als volgt in elkaar. Trots en blij is het naamwoordelijk deel van het gezegde; zijn is koppelwerkwoord. Met de geboorte van is een bepaling die aangeeft wat de oorzaak van de trots en de blijheid is: de geboorte van een kind. Met wordt hier gebruikt in de betekenis 'vanwege, naar aanleiding van'; het heeft betrekking op 'trots en blij' als geheel. Ook mogelijk zijn:

  • Apetrots en dolblij zijn wij met de geboorte van ...
  • Trots en gelukkig zijn wij met de geboorte van ...
  • Trots en dankbaar zijn wij met de geboorte van ...

Deze zinnen drukken uit dat de 'omstandigheid' van de geboorte van een kind een algemeen gevoel van geluk veroorzaakt. Ook in een zin als 'Ik ben heel trots en gelukkig met al die behulpzame vrienden om me heen' is het 'de omstandigheid' van het hebben van deze vrienden die de spreker blij maakt. Hetzelfde geldt voor de minder vaak voorkomende combinatie 'Wij zijn dankbaar en verwonderd over dit nieuwe leven in ons midden': het nieuwe leven stemt de ouders dankbaar en wekt zelfs verwondering bij ze op (namelijk: dat ze zoiets moois in hun midden mogen verwelkomen).

Deze constructie is niet altijd mogelijk. Als er in plaats van een omstandigheid iets concreets wordt genoemd, zoals mijn nieuwe huis, kan het best het vaste voorzetsel dat bij de genoemde bijvoeglijke naamwoorden hoort (trots op, blij met, dankbaar voor, gelukkig met) gebruikt worden. Bijvoorbeeld: 'Ik ben trots op en gelukkig met mijn nieuwe huis.' Ook in bijvoorbeeld 'Ik ben verheugd over en dankbaar voor de uitslag' kunnen het best twee voorzetsels staan; het is verheugd over iets zijn en dankbaar voor iets zijn. Overigens zijn bijvoorbeeld 'Mijn nieuwe huis maakt me trots en gelukkig' en 'De uitslag stemt me verheugd en dankbaar' mooiere zinnen.