Waarom heet de troonswisseling niet 'kroonswisseling'?

Bij het woord troonswisseling gaat het niet om de letterlijke betekenis van troon, 'zetel van een koning(in)', maar om de figuurlijke betekenis 'heerschappij, koningschap'. Er is dus sprake van een wisseling ('verandering, overdracht') van het koningschap: dat gaat van Beatrix over op Willem-Alexander. Ook bij troonopvolging gaat het om die figuurlijke betekenis.

Het woord kroonswisseling is wel voorstelbaar, maar staat niet in het woordenboek - anders dan troonswisseling - en wordt in de praktijk ook weinig gebruikt. Dat is waarschijnlijk omdat de Nederlandse koning(in) nooit meer een kroon draagt. De kroon is bij de troonswisseling wel aanwezig, net als de scepter en de rijksappel, maar wordt niet bij het ritueel betrokken; de nieuwe koning wordt niet gekroond.

Bron: 'Vraag en antwoord' in Onze Taal 2013-5