Wat is juist: 'Dat is tot daaraan toe', 'Dat is tot daaraantoe' of 'Dat is totdaaraantoe'?

Het is allemaal te verdedigen. 'Dat is tot daaraantoe' betekent: 'dat is nog te begrijpen', 'dat is nog acceptabel'. De officiële woordenlijst vermeldt alleen tot daaraan toe. In onze eigen Spellingwijzer Onze Taal houden we het op tot daaraantoe. Op Taaladvies.net, de taaladviessite van de Taalunie, wordt ook totdaaraantoe goedgekeurd. 

Tot daaraantoe is eigenlijk een verbastering. De oorspronkelijke vorm is tot daarentoeDaarentoe bestaat uit daar- (dat ook in bijvoorbeeld daarin en daarop voorkomt) en entoe, een Middelnederlands woord met de betekenis 'nu'. De oorspronkelijke betekenis van tot daarentoe is 'tot zover, tot dusverre'. Toen entoe niet meer werd herkend, kwamen de vormen tot daaraantoe en tot daaraan toe in gebruik: en werd vervangen door aan. Mogelijk zijn andere combinaties met toe, zoals tot nu toe en tot daar toe van invloed geweest.

In daarentegen en daarenboven is en bewaard gebleven; het is niet daaraantegen en daaraanboven geworden.