Welke vorm is juist: topscorer of topscoorder?

Het Engelse leenwoord topscorer en de vernederlandste vorm topscoorder zijn allebei juist. Beide vormen staan in de Spellingwijzer Onze Taal, het Groene Boekje en de woordenboeken van Van Dale. De gebruikelijkste vorm is topscorer.

Woorden op -rer worden in het Nederlands het liefst vermeden; er wordt dan een d ingevoegd. Daarom is het ook bijvoorbeeld actievoerder, beheerder, schatbewaarder, speurder, duurder en verder. Ook in het leenwoord (top)scorer kan deze d worden ingevoegd.