Welke vorm is juist: topscorer of topscoorder?

Topscorer is het gebruikelijkst, maar topscoorder mag ook. Beide woorden komen al lange tijd voor in het Nederlands. In 1885 maakte Het nieuws van den dag melding van een topscorer bij een cricketwedstrijd in Den Haag. In 1917 spreekt de Maasbode van een topscoorder, ook bij een cricketwedstrijd.

Het Engelse leenwoord topscorer en de vernederlandste vorm topscoorder zijn volgens alles woordenboeken en spellinglijsten allebei juist.

Het ontstaan van de vorm topscoorder is goed te verklaren. Woorden op -rer worden in het Nederlands namelijk het liefst vermeden. Er wordt dan een d ingevoegd. Daarom is het ook bijvoorbeeld actievoerder, beheerder, schatbewaarder, speurder, duurder en verder. Ook in het leenwoord (top)scorer wordt deze d vaak ingevoegd.