Is het: 'een toost op iemand uitbrengen' of 'een toast op iemand uitbrengen'?

Juist is: 'een toost op iemand uitbrengen' of 'op iemand toosten'.

Toost betekent 'heildronk, feestdronk'. Toast wordt gebruikt om geroosterd brood of een klein crackertje aan te duiden. Wanneer we een toost uitbrengen, kunnen we daar dus een toastje met zalm bij eten. 's Ochtends eten we misschien toast met jam of kaas.

Toost en toast hangen nauw met elkaar samen. Toost is de vernederlandste spelling van het Engelse woord toast, 'geroosterd brood', dat via het Franse werkwoord toster ('roosteren') is ontleend aan het Latijnse tostum ('geroosterd'), het voltooid deelwoord van torrere ('roosteren'). De betekenis 'heildronk' is hiervan afgeleid. Van oudsher bestond namelijk de gewoonte om toast in allerlei dranken te soppen, bijvoorbeeld in wijn. Zo kon toast ook 'alcoholische drank met gekruid geroosterd brood erin' gaan aanduiden en nog later 'heildronk'.