Wat is de voorletter van iemand die Theodoor heet: T. of Th.?

Iemand die Theodoor heet, mag zijn naam afkorten als T., maar ook als Th. De h kan dus bij de voorletter worden getrokken, net als bij namen die met Ch of Ph beginnen (zoals Christiane en Philip).

Het gebruik om voorletters als Th., Ch. en Ph. te gebruiken, is vermoedelijk gebaseerd op de – meestal Griekse – herkomst van zulke namen: in het Grieks worden de combinaties th, ch en ph elk als één letter geschreven. (De Griekse namen van deze letters zijn respectievelijk thèta, chi en phi.) De naam Theodoor is aan het Grieks ontleend, dus het is niet zo vreemd dat soms Th. als initiaal wordt gekozen.

Het opnemen van de h bij de voorletter is een oud gebruik. Een echte regel is er nooit voor geweest. Er bestaan ook 'initialen' als Chr.Joh. en Tj., terwijl dit met uitspraak of herkomst niets meer te maken heeft. Omdat er geen regel voor is, kan degene die Theodoor of Theresia heet zelf kiezen of hij of zij alleen de eerste letter als voorletter gebruikt of ook de h erbij zet. De burgerlijke stand en veel instellingen zullen dit gewoonlijk niet doen.