Wat is juist: ter nagedachtenis aan iemand of ter nagedachtenis van iemand?

Zowel ter nagedachtenis aan als ter nagedachtenis van is goed. De hedendaagse woordenboeken en Prisma Voorzetsels vermelden beide mogelijkheden naast elkaar, zonder gebruiks- of betekenisverschil.

In het verleden was de combinatie met van het gewoonst, in elk geval als het om personen ging. Zo schreef het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) in 1909: “Meestal wordt gezegd de nagedachtenis van iemand.” Ging het niet om een persoon, dan waren beide voorzetsels mogelijk, aldus het WNT: “Minder gewoon met betrekking tot een zaak, en dan gevolgd hetzij door aan of door van.” Tegenwoordig is de keus echter zoals gezegd vrij.