Moet tekort aaneengeschreven worden in ‘Je komt er ogen en oren tekort/te kort’?

Ja, tekort is hier één woord: ‘Je komt er ogen en oren tekort.’

Tekort wordt aan elkaar geschreven als het een zelfstandig naamwoord is:

 • Het tekort liep in de miljoenen.
 • Hij heeft het tekort op zijn rekening weer aangevuld.

Tekort wordt ook aan elkaar geschreven als het een onderdeel is van de werkwoorden tekortkomen, tekortdoen en tekortschieten:

 • De verspringer kwam een halve centimeter tekort voor een nieuw wereldrecord.
 • Zij is vroeger niets tekortgekomen.
 • We kwamen handen tekort om iedereen van een drankje te voorzien.
 • Hij deed zijn moeder tekort.
 • Zij voelt zich nogal snel tekortgedaan.
 • Doe jezelf niet tekort!
 • Het is gebleken dat de helpdesk soms tekortschiet.
 • Mijn topografische kennis schiet hopeloos tekort.

De combinaties te kort zijn en te kort hebben, waarin te kort ‘te weinig’ betekent, worden los geschreven:

 • Er is duizend euro te kort in de kas.
 • Ik heb weer eens messen en vorken te kort.
 • Ik had handen te kort om al mijn aankopen te dragen.

De betekenis ‘te weinig’ is in de vaste combinaties tekortkomen, tekortdoen en tekortschieten op de achtergrond geraakt; deze werkwoorden hebben een eigen betekenis ontwikkeld en worden daarom aan elkaar geschreven.