Wat is juist: een te herzien rekening of een te herziene rekening?

 

Een te herziene rekening is juist. Dat herziene hier op een e eindigt, komt doordat het tot een bijzondere categorie werkwoorden behoort. Bijna alle hele werkwoorden van het Nederlands (ook wel 'infinitieven' genoemd) hebben de uitgang -en: bepraten, betalen, overdenken, toetsen, verrichten, verwachten, volgen, enz. Die n blijft staan als zo'n heel werkwoord vóór een zelfstandig naamwoord voorkomt: de te bepraten problemen, de te betalen rente, de te toetsen vaardigheden, de te verrichten werkzaamheden, de te verwachten groei, de te volgen procedure.

De werkwoorden gaan, slaan, staan, zien en doen (en afleidingen daarvan, zoals verstaan, herzien, ontslaan en bezien) vormen hier een uitzondering op. Dit groepje gedraagt zich vóór een zelfstandig naamwoord anders dan de 'gewone' werkwoorden. Ze krijgen dan een buigings-e volgens de regels die voor het bijvoeglijk naamwoord gelden:

voor een onzijdig woord:

voor een mannelijk/vrouwelijk woord:

het te herziene bedrag

de te herziene rekening

een te herzien bedrag

een te herziene rekening

Meer voorbeelden:

 • een moeilijk te begaan weggetje – de moeilijk te begane wegen

 • een te ontslaan bestuurslid – de te ontslane werknemers

 • een te overzien plan – de te overziene toekomst

 • een gemakkelijk te verslaan team – een moeilijk te verslane tegenstander

 • een te voorzien bedrag – de te voorziene kosten

 • Een 'gewoon' werkwoord als schrijven blijft in deze positie echter onverbogen en eindigt dus altijd op een n:

  voor een onzijdig woord:

  voor een mannelijk/vrouwelijk woord:

  het te schrijven verslag

  de te schrijven nota

  een te schrijven verslag

  een te schrijven nota