Wat is juist: een te herzien rekening of een te herziene rekening?

Een te herziene rekening is juist. Dat herziene hier op een e eindigt, komt doordat het tot een bijzondere categorie werkwoorden behoort. Bijna alle hele werkwoorden van het Nederlands (ook wel ‘infinitieven’ genoemd) hebben de uitgang -en: bepraten, betalen, overdenken, toetsen, verrichten, verwachten, volgen, enz. Daaraan verandert niets als zo’n heel werkwoord vóór een zelfstandig naamwoord staat: de te bepraten problemen, de te betalen rente, de te toetsen vaardigheden, de te verrichten werkzaamheden, de te verwachten groei, de te volgen procedure.

De werkwoorden gaan, slaan, staan, zien en doen (en afleidingen daarvan, zoals verstaan, herzien, ontslaan en bezien) vormen hier een uitzondering op. Dit groepje gedraagt zich vóór een zelfstandig naamwoord anders dan de ‘gewone’ werkwoorden. Ze krijgen in bepaalde gevallen een buigings-e, net als bijvoeglijke naamwoorden:

voor een het-woord:

voor een de-woord:

het te herziene bedrag

de te herziene rekening

een te herzien bedrag

een te herziene rekening

Meer voorbeelden:

  • een moeilijk te begaan weggetje – de moeilijk te begane wegen
  • een te ontslaan bestuurslid – de te ontslane werknemers
  • een te overzien plan – de te overziene toekomst
  • een gemakkelijk te verslaan team – een moeilijk te verslane tegenstander
  • een te voorzien bedrag – de te voorziene kosten

Een ‘gewoon’ werkwoord als schrijven eindigt altijd op een n:

voor een het-woord:

voor een de-woord:

het te schrijven verslag

de te schrijven nota

een te schrijven verslag

een te schrijven nota