Wat kan er bedoeld zijn met een tartuffe?

Een tartuffe is een 'huichelaar'. Tartuffe is de naam van een huichelachtige geestelijke die de hoofdpersoon is van Molières gelijknamige toneelstuk uit 1664. Het stuk deed indertijd veel stof opwaaien: het werd enkele dagen na de première verboden. Hetzelfde gebeurde in 1667 met een tweede versie van het stuk. Pas in 1669 mocht het weer worden opgevoerd.

Het Etymologisch Woordenboek van Van Dale (1995) en Woordenschat van De Beer en Laurillard (1899) vermelden dat Molière een Italiaanse komedie als uitgangspunt voor zijn stuk heeft genomen. Een van de personages in deze komedie droeg de naam Tartufo ('truffel'). Dankzij Molières stuk kennen wij tartuffe in de betekenis 'huichelaar' in het Nederlands.

Omdat tartuffe in z'n algemeen 'huichelaar' ging betekenen en niet meer verwees naar de personage, verviel de hoofdletter van de eigennaam Tartuffe. Er zijn meer eigennamen waarmee dat is gebeurd; zie het advies over casanova.