Is stopgezet juist in 'De onderhandelingen zijn stopgezet'?

Ja, deze zin is juist. 'De onderhandelingen zijn stilgezet' is ook juist; ook stilgelegd is mogelijk in deze zin.

Hoewel Van Dale stopzetten al opneemt in de zesde druk (1924), is er toch iets opmerkelijks aan dit werkwoord. Als we het vergelijken met andere werkwoorden op -zetten, bijvoorbeeld stilzetten en klaarzetten, blijkt dat het eerste deel een resultaat aangeeft. Naast 'De machine wordt stilgezet/klaargezet' is mogelijk: 'De machine staat/is stil/klaar.' Maar naast 'De machine wordt stopgezet' is 'De machine staat/is stop' vreemd. In oudere adviesboeken is daarom het advies terug te vinden dat je het best kunt spreken van stoppen óf stilzetten; stopzetten werd als een verhaspeling van deze twee werkwoorden gezien. (Stilleggen mocht trouwens ook niet, want dat zou een germanisme zijn, een vertaling van het Duitse stillegen.) Stopzetten heeft zich desondanks een vaste plaats weten te verwerven in het Nederlands; het wordt niet meer afgekeurd. Dat geldt ook voor stilleggen.