Wat is het verschil tussen stereotype en stereotiep?

Stereotype is een zelfstandig naamwoord, stereotiep/stereotiepe een bijvoeglijk naamwoord.

Het bijvoeglijk naamwoord stereotiep betekent 'vast, onveranderlijk, clichématig, geregeld terugkerend'. Het komt voor in woordcombinaties als deze:

 • stereotiepe fouten
 • een stereotiep beeld
 • het stereotiepe beeld
 • zijn stereotiepe lach
 • stereotiepe man-vrouwopvattingen
 • stereotiep gedrag
 • stereotiepe figuren

Het zelfstandig naamwoord stereotype betekent onder andere 'vaststaand beeld, met name van een bepaald type persoon of een bepaalde (bevolkings)groep'. Zo kun je het hebben over:

 • het stereotype van de mannenverslindster
 • het stereotype van de werkloze jongere
 • het stereotype van de Spanjaard
 • Je moet niet zo in stereotypen denken.

Zulke stereotypen berusten vaak op vooroordelen en clichés.

Overigens bestaat de stereotype ook, maar dat heeft niets met het bovenstaande te maken; het is een grafische term.