Wat is juist: stampij maken of stampei maken?

Het is allebei mogelijk: alle recente spellinggidsen en woordenboeken vermelden beide vormen. Zelf geven wij in ons tijdschrift Onze Taal de voorkeur aan de vorm met lange ijStampij maken betekent overigens ‘kabaal maken’, ‘drukte maken’.

De vorm met -ij heeft de oudste papieren. Stampij komt van het Middelnederlandse stampije, dat ‘geweld’ betekende en al in een tekst uit de dertiende eeuw staat. De taalgeleerde Kiliaan vermeldt in zijn etymologisch woordenboek Etymologicum Teutonicae linguae (1599) het werkwoord stampijen. Die ij was toen nog een lange ie-klank, een dubbele i. Die klank zien we op schrift terug in het Middelnederlandsch Handwoordenboek: “stampie (...) geweld, lawaai, rumoer (...)”. Allemaal aanwijzingen dat de ij de oudste rechten heeft. In het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands staat dan ook: “De spelling stampij is historisch juist.”